Všeobecné podmínky internetové platformy společnosti Ferni

0. Základní pojmy

Na začátku chtěli bychom Vám vysvětlit pojmy, které se objevují v těchto podmínkách.

Platforma Ferni - (také ferni.cz nebo www.ferni.cz) všechny služby dostupné v rámci webové stránky www.ferni.cz
Ferni - (také společnost Ferni, my) majitel platformy Ferni dostupné na webových stránkách www.ferni.cz
Uživatel - návštěvník našich stránek, který využívá služby dostupné na platformě Ferni
Partner - partner společnosti Ferni, který přes tuto platformu využívá služeb pro partnery (např. propaguje svoje nabídky)

1. Úvodní informace

Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a mohou být jednou za čas pozměněny. V případě změny podmínek uživatel bude o této skutečnosti informován. Po navštívení platformy ferni.cz uživatel měl by si důkladně přečíst. Využívání platformy přes libovolné zařízení s přístupem pan Internet znamená, že uživatel souhlasí s těmito podmínkami.

2. Služby poskytované přes naše stránky

Prostřednictvím stránek ferni.cz umožňujeme našim obchodním partnerům zabývajícím se prodejem nábytků a jiného zboží pro interiér a exteriér, inzerovat a propagovat svoje nabídky a služby. Jednáme výhradně jako zprostředkovatel reklamních inzerátu, které na vaší žádost vás přesměrují na stránky našich partnerů. Společnost Ferni neprodává ani nenabízí žádné produkty či služby, které jsou dostupné v rámci inzerátů partnerů. Přestože snažíme se důkladně prezentovat nabídky našich partnerů, neneseme odpovědnost za chyby, nesprávné nebo nekompletní údaje v popisech produktů a služeb, fotografiích a informacích o ceně, za které je vždy zodpovědný partner. Všechny informace v nabídkách mají informativní charakter a nejsou závazné.

Nezaručujeme bezchybný provoz služeb, ale děláme vše proto, aby nedocházelo k výpadkům a omezením přístupu k platformě. Služby jsou dostupné ‘tak jak jsou’ a Ferni neposkytuje žádné záruky ohledně využívání platformy Ferni.

3. Využívání služeb dostupných na naší platformě

Uživatel může využívat služeb platformy Ferni v rozsahu, který je v souladu s právními předpisy v České republice a jiných zemí, ze které uživatel přistupuje na platformu. Veškeré texty, obrázky, fotografie (dále jen informace) zpřístupněné na ferni.cz jsou chráněná autorským právem, kterých majitelem je společnost Ferni nebo třetí osoby včetně partnerů Ferni. Kvůli tomu uživatel nemůže tyto informace využívat a zveřejňovat v jiných místech bez povolení.

Využívání služeb přes uživatelé je zadarmo.

4. Ochrana soukromí

Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá a děláme vše proto, aby Vaše údaje chránit. Podmínky ochrany soukromí vztahují se na všechny služby dostupné na platformě Ferni a jednou za čas je můžeme aktualizovat, abyste měli jistotu, že vaše data jsou co nejlépe chráněná. Kvůli tomu jestliže je to pro vás důležité, doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat.

Vaše data uchováváme pouze tak dlouho jak je to nutné pro správný provoz služby. Nicméně v každé chvíli můžete nás požádat o změnu vašich údajů nebo odstranění je z naší databáze.

Informace, které zpřístupní nám partner využíváme pouze pro realizaci spolupráce a správný provoz služeb.

5. Údaje v uživatelském účtu

Pro využívání našich stránek registrace není povinná a všechny údaje, které poskytnete společnosti Ferni jsou přes vás poskytovány dobrovolně. Společnost Ferni zaručuje, že tyto data využíváme pouze pro správný provoz služby a nesdílíme je jiným subjektům.

Jaké údaje sbíráme o Vás?
  • V případě registrace s využitím e-mailové adresy: pouze e-mail, ip adresu registrace pro bezpečnostní účely
  • V případě registrace s využitím účtu Facebook: jméno a příjmení ve stejném formátu jako na účtu Facebook a identifikační číslo (Facebook ID), v případě vašeho souhlasu také e-mail, věk a pohlaví, ip adresu registrace pro bezpečnostní účely

Tyto údaje jsou nutné pro využívání služeb registrovaného uživatele.

Na e-mailovou adresu, kterou uživatel zadá v rámci registrace do newsletteru budeme zasílat naše zprávy, pouze jestli budete s tímto souhlasit během registrace. Souhlas je možné kdykoliv zrušit v nastavení účtu.Nebojte se, nebudeme vám posílat spam. Obdržíte od nás max. 2 zprávy měsíčně s zajímavými nabídkami našich partnerů a informace o novinkách na platformě Ferni.

6. Zpracování cookies

Více informací o tom jak nakládáme s cookies najdete v sekci Zpracování cookies.

7. Právní předpisy a jurisdikce

V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy se na základě těchto Všeobecných podmínek a služeb, které poskytuje Ferni se vztahují zákony Polska. Nicméně uživatel, který využívá našich služeb v rámci platformy Ferni může se odvolávat na právní předpisy v zemi, ze které navštívil platformu. Všechny spory týkající se těchto Všeobecných podmínek a služeb poskytovaných přes Ferni budou řešeny přes příslušný soud pro Nowe Brynki v Polsku.

V případě, že některé z těchto podmínek stane se neplatným, nevymahatelným nebo nezávazným, budete i nadále vázání všemi ostatními podmínkami. V takovém případě bude neplatné ustanovení bude v plném rozsahu uplatněno v souladu s platnými právními předpisy.

8. Informace o společnosti Ferni

Provozovatelem vyhledávací platformy nábytku ferni.cz je společnost Ferni se sídlem Szczecińska 9 v Polsku zapsaných do obchodního rejstříku CEIDG s číslem DIČ PL8581862350 vedeným přes Ministerstvo Podnikání a Technologie.

Pro více informací ohledně těchto Všeobecných podmínek můžete kontaktovat společnost Ferni na e-mailové adres mail@ferni.cz nebo písemně na adresu sídla firmy.

Podmínky platí od 30.09.2019